Monday, August 19, 2013

BigDump

Sử dụng Bigdump rất đơn giản, hãy làm theo các bước sau và tới 99% bạn có thể upload data lên hosting.
1, Tải Bigdump phiên bản mới nhất tại blog này.
2, Giải nén bạn sẽ được file bigdump.php. Upload lên host sao cho bạn có thể truy cập domain.com/bigdump.php.
3, Trong cPanel hoặc DirectAdmin, hãy thiết lập MySQL Database và MySQL Username với mật khẩu của bạn, sau đó đừng quên tạo kết nối cho User vào Database nhé.
4, Để cẩn thận: Bạn nên vào cPanel và chuyển database mặc định thành utf8_general_ci để không bị lỗi font sau khi upload lên.
5, Bạn upload database lên ngang hàng cùng file bigdump.php.
6, Cấu hình file bigdump theo MySQL Database, username như bạn đã làm ở bước 3 tại các mục sau:
$db_server = 'localhost';
$db_name = '';
$db_username = '';
$db_password = '';

Đừng quên để tránh báo lỗi, bạn cần thiết lập các thông số khác dưới đây:
$db_connection_charset = ”; -> Bạn cần nhập trong ngoặc là utf8
define (‘MAX_QUERY_LINES’,300); -> Bạn cần thay đổi 300 thành 900
7, Bây giờ, truy cập domain.com/bigdump.php và chọn Import cho database mà bạn đã thiết lập.