Friday, August 2, 2013

Nano

Nano là một trình soạn thảo văn bản dựa trên curse hoạt động trên Unix. Nano vốn dựa trên một bản nhánh (clone) của pico, và là một phần mềm tự do.
Nano là một trình soạn thảo rất dễ sử dụng (dễ hơn nhiều so với vi hay emacs). Nano cải tiến Pico, hỗ trợ UTF-8, cải tiến mầu sắc, copy văn bản mà không cần cắt, lưu lại phiên tìm kiếm cuối, kiểm tra lỗi, canh lề, tìm kiếm trong trình duyệt file, … Nano là một trình soạn thảo đáng tin cậy. Không giống như Pico, việc cài đặt Nano rất dễ dàng và bạn có thể cài đặt Nano trên hầu hết các bản phân phối.
Trong Linux, bản nano thường dùng là GNU nano, phát hành theo giấy phép GPL.
Tính năng:
nano cho phép soạn thảo kí tự với các tính năng đơn giản (mở file, lưu file, v.v...). Do sử dụng thư viện curse hiện đại, nano đọc được các kí tự Unicode.
Từ dấu nhắc hệ thống có thể gọi nano bằng cách gõ lệnh:

$ nano demo.txt
Phím tắt:
Ctrl-O: Lưu file (giữ phím Ctrl và bấm O)
Ctrl-G: Gọi trợ giúp
Ctrl-R: Mở file
Ctrl-C: Thông tin về vị trí hiện thời của con trỏ
Ctrl-X: Thoát khỏi nano
Các phím này bạn cũng không cần nhớ bởi vì nano hiện nó ở phần chân của màn hình soạn thảo