Thursday, August 8, 2013

Vòng đời của tên miền VN

Tên miền ở trạng thái tự do (Available) => Chủ thể đăng ký sử dụng => Tên miền hết hạn.
Sau 3 ngày kể từ ngày hết hạn => tên miền sẽ bị tạm ngưng, nhưng chủ thể vẫn có quyền nộp phí gia hạn trong vòng 17 ngày tiếp theo.
Sau thời gian tên miền tạm ngưng mà chủ thể vẫn không nộp phí gia hạn => tên miền sẽ bị thu hồi => Tên miền ở trạng thái tự do (Available) => Chủ thể khác có quyền đăng ký sử dụng.

Hình vẽ minh họa vòng đời của tên miền ".vn" (nguồn VNNIC)

Image
Chú thích:
- Chỉ có thể đăng ký khi tên miền ở trạng thái tự do.
- Tên miền phải được duy trì ngay khi đăng ký. Thời gian cho phép duy trì tối đa là 50 năm, tối thiểu là 1 năm.
- Sau khi tên miền hết hạn, chủ thể có 20 ngày để tiếp tục nộp phí duy trì tên miền.
- Trong vòng 1-3 ngày sau ngày hết hạn, tên miền vẫn được duy trì sự hoạt động bình thường.
- Từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 20 sau khi hết hạn, tên miền bị tạm ngưng hoạt động.
- Nếu không được tiếp tục gia hạn trong vòng 20 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền sẽ tự động bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu để trở về trạng thái tự do.